Oferta

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia tekstów z języka niderlandzkiego (języka holenderskiego) i na język niderlandzki (język holenderski). Tłumaczę między innymi:

  • dokumenty biznesowe i pracownicze (loonbrief, salarisbrief), dyplomy, CV, listy motywacyjne, umowy o pracę, faktury, wyciągi, rozliczenia, reklamy, korespondencję biznesową, strony internetowe, etykiety produktów,
  • dokumenty osobiste: listy, pocztówki, korespondencję tradycyjną, jak i elektroniczną,
  • dokumenty prawne: akty notarialne, odpisy dokumentów, pełnomocnictwa, wyroki sądowe,
  • dokumenty samochodowe z Holandii oraz z Belgii,
  • dokumenty techniczne: instrukcje obsługi, dokumenty budowlane, regulaminy, instrukcje bhp.

Tłumaczenia ustne

Wykonuję również tłumaczenia ustne:

  • formalne: podczas konferencji, sympozjów, spotkań biznesowych, szkoleń,
  • nieformalne: tłumaczenia podczas kolacji, asysta tłumaczeniowa.

Usługi dodatkowe

Tłumaczenia telefoniczne w języku niderlandzkim (języku holenderskim)

W przypadku, gdy potrzebują Państwo przeprowadzić rozmowę telefoniczną w języku niderlandzkim (holenderskim) mogą Państwo również się do mnie zwrócić. Przeprowadzę rozmowę w Państwa obecności (np. z Państwa pracodawcą, kontrahentem lub urzędem).

oferta2